Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będzie planowanego konkursu z Działanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Zielona Góra, 12 lipiec 2017 r., ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna

 

Działanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

AGENDA

9:45 – 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 – 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 8.1.1

10:45 – 11:00     Przerwa kawowa

11:00 – 11:30     Kwalifikowalność wydatków

Nowe kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków

11:30 – 12:00     Pytania uczestników szkolenia

 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

 

Weź udział : http://rpo.lubuskie.pl/-/poprawa-dostepnosci-i-jakosci-edukacji-przedszkolnej-projekty-realizowane-poza-formula-zit-dzialanie-8-1-1

Aktualności
Trampolina