Trampolina – Kontrola
Data dodania: Styczeń 15, 2016r.

Dzisiaj otrzymaliśmy pismo BKO-II.0842.10.7.2015.ZGK.EB z dnia 7 stycznia 2016r.od Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej wraz z wystąpieniem pokontrolnym, w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 21 – 25 września 2015r. w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania w 2014 r. środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w związku z przyznaną dotacją na realizację zadania publicznego pod nazwąTrampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich.

Oto stwierdzenie końcowe cyt. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie ocenia działania w 2014 roku Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w zakresie:

> wykonania zadania publicznego pod nazwą Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich,

> wykorzystania środków dotacyjnych w terminach określonych umową,

> udokumentowania poniesionych wydatków,

> prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej,

> informowania o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków Programu FIO

Dziękujemy uczestnikom I edycji TRAMPOLINY

Aktualności
Trampolina