Trampolina Regulamin
Data dodania: Styczeń 14, 2016r.

Wkrótce Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłosi III edycję konkursu pn. „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich” , projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Dziś publikujemy Regulamin tego konkursu, który częściowo został zmieniony w porównaniu do poprzednio obowiązującego. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, a w razie potrzeby o kontakt mailowytrampolina@zlop.org.pl Oto niektóre zmiany:

– zmieniono harmonogram. Realizacja projektu od 1 maja do 30 września 2016r. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu składamy do 10 października br.

– środki przeznaczone na mikrodotacje – 315 000,- zł, z czego:

a) dla młodych organizacji pozarządowych i grup samopomocowych posiadających osobowość prawną – 165 000,- zł

b) dla grup nieformalnych i grup samopomocowych nie posiadających osobowości prawnej – 150 000,- zł

– możliwość jednokrotnej poprawy i uzupełnienia Oferty na etapie oceny formalnej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak poprawy lub uzupełnienia we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty

-ostateczną decyzję o przyznaniu Mikrodotacji podejmuje Zarząd ZLOP na podstawie Listy Rankingowej przedstawionej przez Komisję Oceny projektów.

Uwaga: podajemy aktualną nazwę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz nowy logotyp

Aktualności
Trampolina