Trampolina – Świdnica
Data dodania: Luty 10, 2016r.

Zapraszamy społeczników -przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych ze stażem krótszym niż półtora roku od zarejestrowania w KRS, oraz grup nieformalnych i samopomocowych (sołtysi, radni, osoby z inicjatywą)  na spotkanie informacyjne, dot. możliwości uzyskania dotacji do 5000,- zł na realizację lokalnych działań

Podczas spotkania omówimy m. inRegulamin projektu„Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”, tryb ubiegania się o mikrodotację, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami.

Zapraszamy do ŚWIDNICY (powiat zielonogórski)

– 18 luty br. godz 14.oo – Świdnica – sala Urzędu Gminy

Uwaga: nastąpiła zmiana godziny z 13 na 14.oo
Projekt realizowany przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z miejscowymi władzami samorządu terytorialnego, ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Aktualności
Trampolina