Uchwały zarządu ZLOP
Data dodania: Styczeń 12, 2016r.

1 stycznia 2016r. Zarząd Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w trybie obiegowym przyjął osiem uchwał dot.:

1. Działalności Ośrodka Rejonowego ZLOP we Wschowie – wyłączono z zakresu działalności OR organizacje z powiatu nowosolskiego.

2.Wsparcia finansowego organizacji członkowskich ZLOP ze środków finansowych uzyskanych ze składek członkowskich za 2015r. – przeznaczono na ten ceł 3727,50 zł.

3. Rozdysponowania środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015r.

dla m.in. Ośrodki Rejonowe ZLOP: Gorzów Wlkp. – 1319,-zł; Międzyrzecz – 1891,-zł, Wschowa – 1511,- zł

4. Umorzenia zaległych składek członkowskich – organizacjom które aktywnie uczestniczyły w działaniach na rzecz pozyskania tzw. jednego procenta.

5. Zawieszenia w prawach członka zwyczajnego ZLOP organizacji które zalegają z opłacalnością składek członkowskich powyżej dwóch lat.

6. Wyboru Zofii Kulikowskiej – sekretarza ZLOP , jako przedstawiciela ZLOP na Nadzwyczajne Walne Zebranie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych.

7 – 8. Przyjęcia na członka zwyczajnego ZLOP:

– Stowarzyszenia „Curtez” w Zielonej Górze – Łężyca

– Fundacji Opiekun Serca Joanny Brodzik w Zielonej Górze

 

Załączniki:

Uchwała 3-2016.docx

Aktualności
Trampolina