WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZLOP
Data dodania: Czerwiec 29, 2016r.

25 czerwca 2016 r. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze obradowało Walne Zebranie Sprawozdawcze ZLOP, w trakcie którego m. in:

– zatwierdzono Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności ZLOP jako organizacji pożytku publicznego za rok 2015 i  Sprawozdanie finansowe ZLOP za 2015r. (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkową) oraz  Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych uzyskanych z tytułu 1% za 2015r.

– na wniosek Komisji Rewizyjnej ZLOP udzielono absolutorium  Zarządowi ZLOP za 2015r. oraz uchwalono zmiany Statutu ZLOP wynikające z nowelizacji Ustawy o stowarzyszeniach.

–  na wniosek Komisji wniosków i uchwał przyjęto wnioski  oraz rekomendacje, jako wytyczne  do działalności ZLOP na lata 2016-2019.

– odrzucono wniosek o uchylenie Uchwały nr 62/2015 Zarządu ZLOP z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie: zawarcia umowy – zlecenia z prezesem ZLOP

– spośród trzech kandydatów wybrano Agnieszkę Przybył – prezesa Fundacji NIDUM na rzecz Edukacji Społecznej i Obywatelskiej w Lemierzycach (powiat sulęciński) na członka Zarządu ZLOP.

DSC02659 DSC02653 DSC02645 DSC02641 DSC02640

 

Aktualności
Trampolina