Informujemy, że Zarząd Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Walne Zebranie Delegatów Członków ZLOP odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej  w Zielonej Górze przy ulicy Staszica 4, dnia 20 czerwca 2017r. godz. 16.oo (I termin), godz. 16.3o (II termin).

Ustalono proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego ZLOP:

 1. a)    Otwarcie;
 2. b)    Wybór przewodniczącego i sekretarza;
 3. c)     Uchwalenie regulaminu obrad – głosowanie;
 4. d)     Stwierdzenie prawomocności obrad;
 5. e)     Przyjęcie porządku obrad;
 6. f)      Wybór Komisji Wniosków i Uchwał;
 7. g)      Sprawozdanie z działalności ZLOP w 2016 roku;
 8. h)      Sprawozdanie finansowe za 2016 rok;
 9. i)       Sprawozdanie z wykorzystania „Jednego procenta” za 2016 rok – wpływy w 2015 r.;
 10. j)       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 11. k)      Dyskusja;
 12. l)       Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 13. m)    Przerwa;
 14. n)      Zmiany w składzie Zarządu;
 15. o)      Kierunki działania ZLOP – program na 2017 rok;
 16. p)      Preliminarz finansowy na 2017 rok;
 17. q)      Podjęcie Uchwał;
 18. r)       Wolne wnioski – sprawy różne;
 19. s)       Zakończenie obrad.

 

Członków ZLOP prosimy, o zgłaszanie Delegatów na Walne Zebranie do dnia 18 czerwca 2017 roku, wypełniając załączone niżej Upoważnienie. Dokument należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zlop.biuro@gmail.com

– dokument do pobrania – Upoważnienie

Oryginał Upoważnienia powinny zostać przekazany organizatorom przed Walnym Zebraniem w oznaczonym punkcie na sali obrad.

Telefon kontaktowy: 68 452 72 71

Jednoczenie informujemy, że przed Walnym Zebraniem, o godzinie 14:45 odbędzie się spotkanie, na którym zostaną przedstawione i omówione projekty realizowane przez ZLOP:

– Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe,

– Skuteczni w zamówieniach publicznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

Pliki do pobrania:

pdf

– Upoważnienie – walne zabranie

– Projekt sprawozdania z działalności ZLOP w 2016 roku

Bilans roczny ZLOP za 2016 rok

Rachunek zysków i strat ZLOP za 2016 rok

Roczne sprawozdanie z działalności OPP 2016

Aktualności
Trampolina