Walne Zebranie ZLOP
Data dodania: Czerwiec 23, 2016r.

Szanowni Państwo!    

Zarząd Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zaprasza przedstawiciela Waszej organizacji na Walne Zebranie ZLOP, które odbędzie się 25 czerwca 2016 roku (sobota)

  • o godz. 10:30 – pierwszy termin,
  • o godz. 11:00 – drugi termin,

w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Staszica 4

 

Prosimy o:

–  przesłanie upoważnienia dla przedstawiciela Waszej organizacji, który będzie delegatem na Walnym Zebraniu-zgodnie z załącznikiem.

 

Uwaga:

– członkom, którzy nie opłacili składki członkowskiej przypominamy  o obowiązku ich uiszczenia, numer  rachunku bankowego: Bank BGŻ   66 2030 0045 1110 0000 0254 0220.

– zwrot kosztów podróży nastąpi na podstawie oświadczenia -do wysokości kosztów środkami transportu publicznego (PKP, PKS).

 

Załączniki:

upoważnienie

Aktualności
Trampolina