Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu pn „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

 

Więcej informacji oraz link do bazy konkurencyjności

Aktualności
Trampolina