Jeśli chcesz bezpłatnie:

 • podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • zmienić swój wizerunek,
 • odkryć w sobie nowe zainteresowania.

Ten projekt jest dla Ciebie!!!

 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w projekcie
Lepsze jutro II” – Zadanie 3. Integracja społeczna.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie m. in.:

 

 • udział w kursach zawodowych : kurs na prawo jazdy kat. C, kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, pilarz, opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych, obsługa komputera i kas fiskalnych, pracownik biurowy,
 • wsparcie specjalistów: prawnika, informatyka, specjalisty ds. wizerunku,
 • wspólne wyjścia do Teatru Lubuskiego, Filharmonii, kina, na basen, na kręgle,
 • zajęcia: pisanie CV, aktywne poszukiwanie pracy, rozwijanie własnych zainteresowań,
 • poczęstunek w trakcie zajęć.

 

Zrób pierwszy krok w lepsze jutro.

 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy każdą osobę bezrobotną, która spełnia jedno lub kilka kryteriów:

 • jest osobą długotrwale bezrobotną (nieprzerwanie przez 12 m-cy przez ostatnie dwa lata, dla osób poniżej 25 lat – nieprzerwanie przez 6 m-cy przez ostatnie dwa lata),
 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • ukończyła terapię uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,
 • została zwolniona z zakładu karnego po odbyciu kary pozbawienia wolności,
 • jest bezdomna i realizuje indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • jest uchodźcą i realizuje indywidualny program integracji.

 

 

Potrzebujesz więcej informacji  zadzwoń lub przyjdź!!!
Tel. 722 200 562

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – ul. Zacisze 17, pokój nr 8

Aktualności
Trampolina