Zapytanie ofertowe
Data dodania: Sierpień 20, 2018r.

Zielona Góra, 20.08.2018r.

Zamawiający:                      

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Zacisze 17

65-775 Zielona Góra

NIP: 9291705358

tel. 684527271

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Razem przeciw wykluczeniu”, nr umowy RPLB.07.03.00-08-0010/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji zrealizowane przez inne podmioty, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym – dot. świadczenia usług cateringowych – w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły zapytania wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w poniższym pliku do pobrania.

Zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie Ofertowe – PDF (Pobierz)

Aktualności
Trampolina