Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów kreatywnych w asortymencie, ilościach i cenach określonych szczegółowo w Załączniku nr 2 o nazwie „Formularz cenowy” do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część.
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w bazie konkurencyjności oraz w poniższym dokumencie:

Informacja o ogłoszeniu Zakup materiałów do prowadzenia zajęć kreatywnych.

Aktualności
Trampolina