Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza zainteresowanych do składania ofert dotyczących realizacji świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów florystycznych w ramach zadanie 3 Integracja Społeczna w ramach projektu „Lepsze jutro II”.

Zapytanie ofertowe dotyczy 27 wizyt (spotkań/ warsztatów ) dla 16 punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej rozmieszczonych na terenie miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego.

W każdym z punktów jest ok. 15-20 uczestników.
Czas trwania warsztatów: 2 godzin.

Poniżej wykaz Punktów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej.

  1. Zielona Góra: Drzonków, Kiełpin, Łężyca, Ochla, Racula, Zielona Góra ARKA;
  2. Gmina Czerwieńsk: Leśniów Wielki, Nietków, Płoty;
  3. Gmina Sulechów: Brody, Kalsk, Kije, Pomorsko;
  4. Gmina Świdnica: Grabowiec, Słone;
  5. Gmina Zabór: Czarna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 05 marzec 2019 r. do godz. 11:00 na adres:
ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 7 Zielona Góra 65-775, na adres mailowy: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście.

Oferty, które  wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Telefon kontaktowy: 733 777 534

Uwaga! Termin składania aplikacji został wydłużony do dnia 07.03.2019 r. do godziny 11:00.

Aktualności
Trampolina