Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza zainteresowanych
do składania ofert
dotyczących realizacji świadczenia usługi polegającej
na przeprowadzeniu warsztatów kosmetycznych/ fryzjerskich w ramach zadanie
3 Integracja Społeczna w ramach
projektu „Lepsze jutro II”.

 

Zapytanie ofertowe dotyczy 28 warsztatów w Punkcie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej,
dla 16 punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej rozmieszczonych na terenie miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego.

W każdym z punktów jest ok. 15-20 uczestników.

Czas trwania warsztatów: 2-4 godziny.

Poniżej wykaz Punktów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej.

  1. Zielona Góra: Drzonków, Kiełpin, Łężyca, Ochla, Racula, Zielona Góra ARKA, KIS ZLOP;
  2. Gmina Czerwieńsk: Nietków, Płoty;
  3. Gmina Sulechów: Brody, Kije, Pomorsko;
  4. Gmina Świdnica: Grabowiec, Słone, Wilkanowo;
  5. Gmina Zabór: Czarna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 22 marzec  2019 r. do godz. 11:00 na adres:
ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 7 Zielona Góra 65-775, na adres mailowy: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście.

Oferty, które  wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Telefon kontaktowy: 733 777 534

Kryterium oceny oferty: cena oraz kwalifikacje i doświadczenie.

Załącznik do zapytania ofertowego.

Aktualności
Trampolina