Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert dotyczących realizacji świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów plastycznych /malarskich  w ramach zadanie 3 Integracja Społeczna w ramach projektu „Lepsze jutro II”.

 

Zapytanie ofertowe dotyczy 38 warsztatów dla 20 punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej rozmieszczonych na terenie miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego.

W każdym z punktów jest ok. 15-20 uczestników.
Czas trwania warsztatów: 2 godziny.

Poniżej wykaz Punktów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej.

  1. Zielona Góra: Drzonków, Kiełpin, Łężyca, Ochla, Racula, Zielona Góra ARKA, KIS ZLOP;
  2. Gmina Czerwieńsk: Nietków, Leśniów Wielki, Nietkowice, Płoty;
  3. Gmina Sulechów: Brody, Kalsk, Kije, Pomorsko;
  4. Gmina Świdnica: Grabowiec, Słone;
  5. Gmina Zabór: Czarna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty potwierdzające kompetencje, doświadczenie oraz ofertę należy przesłać w terminie do 19 marca 2019 r. do godz. 11:00 na adres:
ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ul. Zacisze 17 pok. 7 Zielona Góra 65-775, na adres mailowy: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com lub złożyć osobiście.

Oferty, które  wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami . Telefon kontaktowy: 733 777 534

Kryterium oceny oferty: cena oraz kwalifikacje i doświadczenie.

Załącznik do zapytania ofertowego.

Aktualności
Trampolina