Zapytanie ofertowe – Kurs na prawo jazdy kategorii C.
Data dodania: Kwiecień 20, 2018r.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do składania ofert na usługę:

Kurs na prawo jazdy kategorii C” w ramach projektu: „Lepsze jutro” (RPLB.07.04.02-08-0001/16) realizowanego przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego,  Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku

Szczegóły zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe-Prawo Jazdy C

Załączniki do edycji przez oferentów:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty do edycji

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych do edycji

Załącznik nr 3 – Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia do edycji

Załącznik nr 4 – Doświadczenie wykonawcy do edycji

Załącznik nr 5 – Oświadczenie do edycji

Aktualności
Trampolina