Zarząd ZLOP postanowił
Data dodania: Marzec 22, 2016r.

21 marca br. obradował Zarząd Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, który podjął  następujące uchwały:

– 36/2016 – o odwołaniu Marka Karwackiego ze składu Zarządu na własną prośbę,

– 37/2016 – o zwołaniu  Walnego Zebrania Sprawozdawczego ZLOP na 11 czerwca 2016r.

– 38/2016 – o zatwierdzeniu Regulaminu opłacania składek członkowskich (dostosowano do wymogów uchwały Walnego Zebrania),

– 39/2016 – o powołaniu Komisji Oceny Wniosków dot. konkursu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”

– 40/2016 – o rozdysponowaniu środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zarząd postanowił:

– kontynuować realizację projektu „Biuro Doradztwa i Kariery do 31 marca 2017r.

– opracować plan obchodów XX lecia ZLOP

 

Załączniki:

uchw. 38-2016- Reg. skł.doc

Aktualności
Trampolina