Żyjemy dłużej. Żyjmy lepiej!
Data dodania: Marzec 8, 2017r.

Żyjemy dłużej. Żyjmy lepiej!

Odpowiedz na wyzwanie i zgłoś się do jednego z dwóch konkursów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” . Oferujemy wsparcie inkubatora i przyznajemy dotacje.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” już od dziesięciu lat  jest liderem działań
międzypokoleniowych, odważnie i nieszablonowo podejmuje najaktualniejsze wyzwania społeczne. Od 2002 roku przeprowadziło przez proces „od pomysłu do realizacji” ponad 1000 innowatorów społecznych, twórców i animatorów w różnym wieku. Towarzystwo działa w oparciu o autorską metodę inkubacji pomysłów, która łączy podmiotowe podejście z troską o najwyższą jakość działań.

Wyzwanie, przed którym dziś wszyscy stoimy, to przygotowanie się do starości i tworzenie rozwiązań, które poprawiają jakość życia osób starszych. Eksperci są zgodni, że kluczem jest aktywność: fizyczna, społeczna, kulturalna i obywatelska.

Współczesny świat z wielu powodów zabiera seniorom pewność siebie i głos. Towarzystwo “ę” odpowiada na to wyzwanie, przełamuje stereotypy dotyczące wieku i oddaje głos seniorom. Stawia osoby starsze i ich potrzeby w centrum, inwestując w tworzenie trwałych relacji społecznych.

GENERATOR INNOWACJI SIECI WSPARCIA

Ponad 1,3 miliona osób starszych w Polsce potrzebuje opieki. Ich rodzina i przyjaciele pomagając im pracują na 250 tysiącach etatów.

„Generator innowacji. Sieci wsparcia”, to konkurs, w którym Towarzystwo „ę” szuka uniwersalnych rozwiązań mogących poprawić jakość życia osób starszych i ich rodzinnych opiekunów. Seniorom – usprawnić codzienne funkcjonowanie, umożliwiając pełniejsze, bardziej aktywne przeżycie starości. Opiekunom – umożliwić łączenie opieki z pracą zawodową i zapobiec przeciążeniom.

Do udziału zaproszone są osoby na co dzień mierzące się z problemem starości, organizacje i instytucje, autorzy rozwiązań technologicznych, projektanci, artyści i społecznicy. Poszukiwane są pomysły na zróżnicowanym poziomie rozwoju, prowadzące do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania.
Projekty dostaną m.in. wsparcie ekspertów na każdym etapie rozwoju pomysłu o wartości od 5 do 30 tys. zł oraz dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od 20 do 50 tys. zł.

Nabór do konkursu trwa do 14 marca 2017 r.
Więcej informacji: www.sieciwsparcia.pl

Chętnie skonsultujemy Państwa pomysł i odpowiemy na wszystkie pytania:

tel: (22) 225 33 70 / kom: 720 909 015

e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl

Marta Białek-Graczyk

Prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”

Aktualności
Trampolina