Akcja 1%

1% podatku na rzecz OPP – Sam decyduj na co idą Twoje podatki !

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze jako Organizacja Pożytku Publicznego
uprawniony jest do zbierania 1%

 

Masz problem z wypełnieniem PITu?

Przyjdź do nas, rozliczymy bezpłatnie PIT za CIEBIE!

Jeżeli chcesz to zrobić sam, kliknij poniższe zdjęcie i wypełnij PIT.

rozlicz pit online new buttonPobierz pit button

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych</a> w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Cele, które realizujemy dzięki 1%:

– wspieranie organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej;

– aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– poradnictwo prawne i psychologiczne;

– wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;

– leczenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

 

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji jest bardzo proste. Wystarczy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28) podać numer wpisu do KRS 0000169865, a także kwotę do przekazania – nie większą niż 1% należnego podatku.

Przypominamy, że nie trzeba dokonywać żadnej wpłaty na poczcie lub banku dzięki czemu nie ponosimy żadnych kosztów dodatkowych i nie tracimy czasu. Urząd skarbowy przekaże podaną kwotę 1% podatku bezpośrednio na konto Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Dla osób mających trudności z rozliczeniem podatku oferujemy również pomoc. Co roku w zamian za przekazanie 1% należnego podatku na rzecz ZLOP oferujemy możliwość bezpłatnego wypełnienia PIT-ów.

Organizacje pozarządowe bez statusu OPP za pośrednictwem ZLOP mogą pozyskać 1% na swoją działalność. Taka możliwość istnieje poprzez wskazanie celu szczegółowego, tj. w pozycji CEL wskazanie organizacji, na rzecz której chcemy przekazać nasz 1% podatku.

Zgodnie z uchwałą zarządu nr 32/2009 z dnia 06.10.2009r. organizacje członkowskie ZLOP mają możliwość otrzymywać dotacje na realizację ich zadań statutowych, na podstawie kwot przekazanych na rzecz ZLOP w ramach 1% podatku dochodowego.Warunkiem otrzymania dotacji przez członka ZLOP jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz opłacenie składki członkowskiej za rok 2011 (jeżeli do tej pory nie została uregulowana).

Aktualności
Trampolina