FAQ

W imieniu ilu grup nieformalnych może złożyć wniosek o dotację stowarzyszenie tzw. opiekuńcze

Liczba składanych wniosków na zadania realizowane przez grupy nieformalne nie jest ograniczona. Ważne jest aby organizacja wspierająca zdołała przeprowadzić wszelkie kwestie formalno-rachunkowe na właściwym poziomie.

Jakie limity obowiązują młode organizacje oraz na jakim druku powinien być sporządzony budżet dołączany do wniosku o dotację:

Zarówno młoda organizacja jak i grupy nieformalne i samopomocowe sporządzają budżet na druku (załącznik numer 1 – budżet do wniosku o mikrodotację) zamieszczony na stronie www.zlop.org.pl w zakładce: projekty – trampolina – do pobrania. Dla młodych organizacji limity nie obowiązują w następujących kategoriach:

– koszty osobowe(kategoria I);

– koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów (kategoria III);

– koszty wyposażenia związane z realizacją zadania (kategoria V).

Młoda organizacja wypełnia także tabelę nr 2 budżetu, której nie wypełniają grup nieformalne i samopomocowe.

Czy klub sportowy z osobowością prawną i wpisem do ewidencji starosty może wnioskować o grant jako jako młoda organizacja?

Tak – podmioty wpisane do ewidencji starosty mogą ubiegać się o dotację, o ile spełniają warunki określone dla młodych organizacji. A więc: posiadają osobowość prawną, w momencie składania wniosku o środki finansowe nie mają więcej niż 18 miesięcy od wpisu do ewidencji. Ich budżet za ubiegły rok nie przekracza 25 tysięcy złotych.

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close