​FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WOLONTARIUSZA  Proszę określić Pani/Pana aktywność zawodową:

  uczeństudentpracującyrencistaemerytbezrobotny
  inne

  Gdzie może Pani / Pan zaoferować swoją pomoc?

  wojewodztwopowiatgminamiastodzielnica

  Czy ma Pani / Pan doświadczenie w świadczeniu w charakterze wolontariusza?

  taknie

  Ograniczenia:

  transportowezdrowotneinne

  Informacje dodatkowe: (np. uzdolnienia, umiejętności, ukończone kursy i szkolenia):

  Okres ważności zgłoszenia: (deklarowany czas aktywności wolontarystycznej):

  Informacje dla koordynatora wolontariatu:

  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej Górze (65-775), przy ul. Zacisze 17 („Administrator”).
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia Pani/Pana organizacji do współpracy z Administratorem oraz umożliwienia udziału w dalszych działaniach koordynowanych przez Administratora.
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora zainteresowanym współpracą organizacjom charytatywnym. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  Skip to content

  Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close