Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn. „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy.

W ramach projektu oferujemy Państwu bezpłatnie m. in.:

udział w jednym z kursów zawodowych  (Prawo jazdy kat. C, kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Pracownik Administracyjno- Biurowy, Sprzedawca, ECDL- certyfikat um. komputerowych, Księgowość- wymagane wykształcenie średnie, Opiekun osób starszych, Operator koparko- ładowarki- wymagane KAT. B), Operator koparki, Operator wózków widłowych, Podesty ruchome, Magazynier, Florysta);

wsparcie doradców personalnych (psychologa, prawnika, informatyka, specjalisty ds. wizerunku);

zajęcia integracyjne w Punkcie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, ukierunkowane na reintegrację społeczną, rozbudzanie zainteresowań, poznawanie swoich mocnych stron (np. zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne);

zajęcia aktywizujące zawodowo ukierunkowane na zdobywanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy (m. in. obsługa komputera, pisanie CV, aktywne poszukiwanie pracy, umiejętność autoprezentacji);

warsztaty realizowane w Punktach AS-Z, jak florystyczne, sportowe, taneczne, rękodzielnicze itp.

wyjścia i wyjazdy integracyjno-edukacyjne do instytucji kultury, jak Teatr Lubuski, Filharmonia Zielonogórska, Basen, Muzeum Etnograficzne;

materiały do prowadzenia zajęć;

poczęstunek w trakcie zajęć.

Udział w projekcie trwa od 6 do 17 miesięcy.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy każdą osobę niepracującą, która:

w ciągu ostatnich dwóch lat pozostawała bezrobotna przez ponad 12 miesięcy

i/lub

posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym

i/lub

jest w trakcie lub ukończyła terapię uzależnienia od alkoholu lub narkotyków

i/lub

została zwolniona z zakładu karnego po odbyciu kary pozbawienia wolności

i/lub

jest bezdomna i realizuje indywidualny program wychodzenia z bezdomności

i/lub

jest uchodźcą i realizuje indywidualny program integracji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku:

ZLOP,  ul. Zacisze 17, pokój nr 7, godz. 8.00- 16.00

www.zlop.org.pl

tel. 570 217 017

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close