Co zrobić, by zostać członkiem ZLOP?

  • zapoznać się z regulaminem
  • wypełnić deklarację członkowską
  • powyższe podpisane dokumenty wraz ze statutem dostarczyć do biura ZLOP.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z biurem ZLOP telefonicznie pod nr tel. 533 563 877 lub mailowo: zlop.biuro@gmail.com.

 

Członkowie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych dzielą się na:
  • zwyczajnych
  • wspierających
  • honorowych.

Członkiem zwyczajnym ZLOP może być stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba
prawna w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach, działająca w szeroko rozumianym zakresie socjalnym, 
popierająca cele ZLOP oraz deklarująca uczestnictwo w realizacji jego celów i zadań.

Członek zwyczajny jest reprezentowany w ZLOP przez jedną upoważnioną osobę.


Członkiem wspierającym ZLOP może zostać każda, również zagraniczna osoba fizyczna lub prawna,
która uznaje Statut i zasady programowe ZLOP, a swoją działalnością przyczynia się w sposób materialny
lub ideowy do ich realizacji.


Członkiem honorowym ZLOP może być osoba prawna i fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów ZLOP,
której godność taką nada Walne Zebranie na wniosek Zarządu.


Członkowie ZLOP, członkowie władz ZLOP oraz ich osoby bliskie nie mogą być
uprzywilejowane w stosunkach cywilnoprawnych w stosunku do osób trzecich.


Deklaracja Członka Zwyczajnego ZLOP

Deklaracja Członka Wspierającego ZLOP

Regulamin opłacania składek członkowskich

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close