Klub Integracji Społecznej

 

Klub Integracji Społecznej w Zielonej Górze działa w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych już od kilku lat. Działalność klubu opiera się na niesieniu pomocy i wsparcia osobom wykluczonym społecznie, bezrobotnym i niepełnosprawnym. Główny cel działalności KIS-u to zminimalizowanie skutków marginalizacji oraz wykluczenia społecznego jak, również wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 13 marca 2004 r. Dz. U. Z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) mają szansę na odnalezienie się w trudnej sytuacji życiowej oraz powrót na rynek pracy. KlS funkcjonujący proponuje swoim beneficjentom bezpłatne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym/ pośrednikiem pracy oraz prawnikiem. Organizuje również działania o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, kształtuje umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy oraz zwiększania aktywności społecznej. W ramach Klubu Integracji Społecznej odbywają się spotkania wspierające ze specjalistą pracy grupowej. Celem spotkań jest integracja grupy, ustalenie oczekiwań, wyjaśnienia wątpliwości, wspieranie w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz doskonalenie umiejętności zdobywanych podczas innych zajęć.

W ramach projektu KIS na BIS III Klub Integracji Społecznej oferuje:

N

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW

– prawnika, m.in.: porady w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, spraw cywilnych, pomocy społecznej, ochrony prawa, lokatorów, prawa pracy;
– doradcy zawodowego/pośrednika pracy, m.in.: porady w zakresie opracowania Curriculum Vitae, listu motywacyjnego;
– psychologa, m.in.: poradnictwo specjalistyczne – indywidualne, wzmacniania samooceny i poczucia wartości, przezwyciężenie trudności życiowych.

N

BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE W POSTACI:

– dostępu do do aktualnych ofert pracy;
– dostępu do komputera z podłączeniem do Internetu, drukarki, skanera, telefonu, w celu poszukiwania pracy;
– dostępu do informacji niezbędnych do przygotowania profesjonalnych aplikacji zawodowych;
– dostępu do informacji na temat powstających i funkcjonujących w regionie zakładów pracy;
– dostępu do informacji na temat aktualnych ofert jednostek szkolących i edukacyjnych;
– dostępu do prasy;
– pomocy w przygotowaniu pism urzędowych.

W ramach projektu KIS na BIS III zostały zrealizowane kursy zawodowe obejmujące beneficjentów z powiatu zielonogórskiego i międzyrzeckiego. Osoby bezrobotne mogły podnieść swoje kwalifikacje w zakresie kursów zawodowych :
– florystycznego,
– operator koparki,
– rachunkowości od podstaw,
– pracownik administracyjno – biurowy,
– operatora wózka widłowego, podesty ruchome, magazynier,
– sprzedawca,
– prawo jazdy kat. C,
– kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
– ECDL- -certyfikat umiejętności komputerowych,
– księgowość (wymagane wykształcenie średnie),
– operator koparko – ładowarki ( wymagane kat. B.),
– opiekun osób starszych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – NIC NIE TRACISZ, A WIELE MOŻESZ ZYSKAĆ!

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZIELONA GÓRA

(godziny otwarcia biura: pn. – pt. 8:00 – 16:00)

LIDER „KIS”: Jolanta Malinowska, zlop.lepszejutro@gmail.com, kom. 577 835 435

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close