Lepsze Jutro II

 

Informujemy, że Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych realizuje Zadanie 3. Integracja Społeczna, w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Okres realizacji 01.10.2018 r. – 31.12.2021 r.

W ramach realizacji projektu Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych utworzył na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu zielonogórskiego sieć Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w następujących lokalizacjach:

Jeśli chcesz bezpłatnie:

 • podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • zmienić swój wizerunek,
 • odkryć w sobie nowe zainteresowania.

Ten projekt jest dla Ciebie!!!

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w projekcie
Lepsze jutro II” – Zadanie 3. Integracja społeczna.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie m. in.:

 • udział w kursach zawodowych : prawo jazdy kat. C (wymagane prawo jazdy kat. B), kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Pracownik administracyjno – biurowy, , ECDL – certyfikat umiejętności komputerowych (wymagane wykształcenie średnie), Sprzedawca ,Opiekun osób starszych, Operator koparko-ładowarki (wymagane prawo jazdy kat. B), Operator podestów ruchomych przejezdnych, Operator wózków widłowych, Magazynier, Florysta;
 • wsparcie specjalistów: prawnika, informatyka, psychologa, specjalisty ds. wizerunku;
 • wspólne wyjścia do Teatru Lubuskiego, Filharmonii, kina, na basen, na kręgle;
 • zajęcia: pisanie CV, aktywne poszukiwanie pracy, rozwijanie własnych zainteresowań;
 • letni wyjazd integracyjno – aktywizujący;
 • poczęstunek w trakcie zajęć;
 • udział w projekcie od 7 do 12 miesięcy.

Zrób pierwszy krok w lepsze jutro.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy każdą osobę bezrobotną, która spełnia jedno lub kilka kryteriów:

 • jest osobą długotrwale bezrobotną (przez 12 m-cy w ciągu ostatnich dwóch lat, dla osób poniżej 25 lat – przez 6 m-cy w ciągu ostatnich dwóch lat),
 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • i inne.

1. PAS-Z w Zielonej Górze,  KIS:

Adres: ul. Kazimierza Lisowskiego 3, 65-001 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Elwira Przybylska
Godziny Otwarcia: PN. –WT., godz. 9.00 – 12.00

4.PAS-Z w Zielonej Górze w Kiełpinie:

Adres: ul. Kiełpin 9, 66-006 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Ewelina Ajryś-Bittel
Godziny Otwarcia: Wt. godz. 15:00-18:00, Czw. godz. 09:00-12:00

smart

smart

smart

2. PAS-Z w Zielonej Górze w  Drzonkowie:

Adres: Drzonków-Kościelna 24, 66-004 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Tadeusz Jagiełowicz
Godziny Otwarcia: Pn., Czw. godz. 16:00-19:00

  

5.PAS-Z w Zielonej Górze w  Łężycy:

Adres: ul. Łężyca-Kościelna 16, 66-016 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Urszula Świderska
Godziny Otwarcia: Pon., Pt. godz. 16:00 -19:00

3. PAS-Z w Zielonej Górze, Jeleniów:

Adres: Jeleniów 26 A, 66-007 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Renata Kaniowska
Godziny Otwarcia:  Pn., Śr.,  godz. 16:30-19:30

6.PAS-Z w Zielonej Górze w Ochli:

Adres: Ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1,  66-006 Zielona Góra
Opiekun Punktu: 
Joanna Rybińska
Godziny Otwarcia: 
Śr., Czw. godz.16:30-19:30

II. Gmina Czerwieńsk:

1. PAS-Z w Leśniowie Wielkim:

Adres: Leśniów Wielki 51, 66-016 Czerwieńsk
Opiekun Punktu:
Monika Stolińska
Godziny Otwarcia: 
Pon., Śr. godz. 16:00-19:00

2. PAS-Z w Nietkowicach:

Adres: Nietkowice 97A ,66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: 
Edward Malinowski
Godziny Otwarcia:
Wt, Czw., godz. 16:00-19:00

1. PAS-Z w Sycowicach:

Adres: Sycowice, 66-016 Czerwieńsk
Opiekun Punktu:
Elżbieta Wereszczyńska
Godziny Otwarcia: 
Pon., Czw. godz. 10:00-13:00

 

3.PAS-Z w Nietkowie:

Adres: ul. Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Opiekun Punktu: 
Iwona Smorąg
Godziny Otwarcia: 
Czw., Pt.  godz. 17:00-20:00

4.PAS-Z w Płotach:

Adres: ul. Szkolna 1, 66-016 Płoty
Opiekun Punktu: 
Agnieszka Nojszewska
Godziny Otwarcia: 
Pon., Wt. godz. 17:00-20:00

III. Gmina Sulechów:

2.PAS-Z w Brodach:

Adres: Ul. Czerwieńska 48, 66-105 Brody
Opiekun Punktu: 
Marzena Kielar
Godziny Otwarcia: 
Pn., Śr. godz. 09:00-12:00

2.PAS-Z w Kalsku:

Adres: Kalsk 65, 66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: 
Martyna Fafanów
Godziny Otwarcia: PN.,WT., GODZ. 17.00-20.00

4.PAS-Z w Kijach:

Adres: Kije 141 A, 66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: Joanna Wróblewska 
Godziny Otwarcia: Śr. godz. 17:00-20:00, Czw. godz. 16:00-19:00

IV. Gmina Świdnica:

2. PAS-Z w Słonem:

Adres: Ul. Słoneczna 13, Słone, 66-008 Świdnica
Opiekun Punktu: Teresa  Przykuta
Godziny Otwarcia: Śr.,Czw.,  godz. 14:00-17:00

 

2. PAS-Z w Letnicy:

Adres: Letnica 10, 66-008 Świdnica
Opiekun Punktu: Janina Zelem
Godziny Otwarcia: Pn.,17:00-20:00 Śr.,  godz. 17:00-20:00

  

V. Gmina Zabór:

1.PAS-Z w Czarnej:

Adres: Czarna 27, 66-003 Zabór
Opiekun Punktu: 
Justyna Zakrzewska- Woźniak
Godziny Otwarcia: 
Wt., Czw. godz. 17:00-20:00

1.PAS-Z w Droszkowie:

Adres: ul. Porzeczkowa 2, Droszków, 66-003 Zabór
Opiekun Punktu: 
Edyta Koselnik – Winowicz
Godziny Otwarcia: WT., ŚR., 14.00-17.00

 

Zatrudnieni w Punktach AS-Z opiekunowie wspierają uczestników w trakcie realizacji całego projektu – do 31.12.2021 roku.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w rozumieniu Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dn. 13 czerwca 2003 roku.

Zadaniem projektu są działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, po terapii uzależnień i innych zgodnie z ww. Ustawą.

Reintegracja społeczno-zawodowa uczestników projektu będzie odbywać się poprzez następujące działania w siedzibach Punktów AS-Z:

 • zajęcia integracyjne w Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla uczestników podstawowych i ich otoczenia, ukierunkowane na poprawę w zakresie funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego uczestników;
 • wyjazdy integracyjno-edukacyjne do obiektów kultury, edukacji i rozrywki;
 • kursy zawodowe, w tym Kurs na Prawo Jazdy Kat C., Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i inne, zgodne z zapotrzebowaniem uczestników;
 • doradztwo personalne w Punktach AS-Z zgodne z zapotrzebowaniem uczestników (wsparcie m. in. psychologa, informatyka, prawnika, coucha).

W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość skorzystania z poczęstunku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Opiekunami punktów lub za pośrednictwem biura projektu tel: 570 217 017

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close