Lepsze Jutro II

 

Informujemy, że Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych realizuje Zadanie 3. Integracja Społeczna, w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Okres realizacji 01.10.2018 r. – 31.12.2021 r.

W ramach realizacji projektu Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych utworzył na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu zielonogórskiego sieć Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w następujących lokalizacjach:

I. Gmina Zielona Góra:

1. PAS-Z w Zielonej Górze,  KIS:

Adres: ul. Kazimierza Lisowskiego 3, 65-001 Zielona Góra, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Elwira Przybylska
E-mail: zlop.paszkis@gmail.com
Godziny Otwarcia: wtorek – godz. 8:00 – 10:00, czwartek – godz. 09:00-12:00

2. PAS-Z w Zielonej Górze w  Drzonkowie:

Adres: Drzonków-Olimpijska 48a, 66-004 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Tadeusz Jagiełowicz
E-mail: zlop.paszdrzonkow@gmail.com
Godziny Otwarcia: poniedziałek, czwartek – godz. 16:00-19:00

3. PAS-Z w Zielonej Górze w Jeleniowie:

Adres: Jeleniów 26 A, 66-007 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Renata Kaniowska
E-mail: zlop.paszjeleniow@gmail.com
Godziny Otwarcia:  poniedziałek, środa – godz. 16:30-19:30

4.PAS-Z w Zielonej Górze w  Łężycy:

Adres: ul. Łężyca-Kościelna 16, 66-016 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Urszula Świderska
E-mail: zlop.paszlezyca@gmail.com
Godziny Otwarcia: poniedziałek, wtorek – godz. 16:00 -19:00

5.PAS-Z w Zielonej Górze w Ochli:

Adres: ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1,  66-006 Zielona Góra
Opiekun Punktu: 
Joanna Rybińska
E-mail: zlop.paszochla@gmail.com 
Godziny Otwarcia:
środa, czwartek – godz.16:30-19:30

II. Gmina Czerwieńsk:

1. PAS-Z w Leśniowie Wielkim:

Adres: Leśniów Wielki 5, 66-016 Czerwieńsk
Opiekun Punktu:
Monika Stolińska
E-mail: zlop.paszlesniowwielki@gmail.com

Godziny Otwarcia: poniedziałek, środa – godz. 16:00-19:00

 

 

2. PAS-Z w Nietkowicach:

Adres: Nietkowice 97A ,66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: Paweł Plewko

E-mail: zlop.pasznietkowice@gmail.com 
Godziny Otwarcia:
wtorek, czwartek – godz. 12:00-15:00

3. PAS-Z w Sycowicach:

Adres: Sycowice 22, 66-016 Czerwieńsk
Opiekun Punktu:
Elżbieta Wereszczyńska
E-mail: paszsycowice@zlop.org.pl 
Godziny Otwarcia:
poniedziałek, czwartek – godz. 10:00-13:00

4.PAS-Z w Płotach:

Adres: ul. Szkolna 1, 66-016 Płoty
Opiekun Punktu: 
Agnieszka Nojszewska
E-mail: zlop.paszploty@gmail.com 
Godziny Otwarcia:
poniedziałek, wtorek – godz. 17:00-20:00

III. Gmina Świdnica:

1. PAS-Z w Słonem:

Adres: Ul. Słoneczna 13 i 42 Słone, 66-008 Świdnica
Opiekun Punktu: Teresa  Przykuta
E-mail: zlop.paszslone@gmail.com 
Godziny Otwarcia: czwartek, piątek – godz. 14:00-17:00

 

2. PAS-Z w Koźli:

Adres: Koźla 99, 66-008 Świdnica
Opiekun Punktu: Janina Zelem
E-mail: paszkozla@zlop.org.pl
Godziny Otwarcia: poniedziałek, czwartek – godz. 17:00-20:00

  

IV. Gmina Zabór:

1.PAS-Z w Czarnej:

Adres: ul. Kwiatowa 18, 66-003 Zabór
Opiekun Punktu:
Gabriela Ośka
E-mail: zlop.paszczarna@gmail.com 
Godziny Otwarcia:
wtorek, czwartek – godz. 17:00-20:00

2.PAS-Z w Droszkowie:

Adres: ul. Porzeczkowa 2, Droszków, 66-003 Zabór
Opiekun Punktu:
Edyta Koselnik-Winowicz
E-mail: paszdroszkow@zlop.org.pl
Godziny Otwarcia:
czwartek – godz. 13:00-16:00, piątek – godz. 12:00-15:00

 

3.PAS-Z w Zabór:

Adres: ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór
Opiekun Punktu:
Anna Boguszyńska
E-mail: paszzabor@zlop.org.pl
Godziny Otwarcia:
poniedziałek, wtorek – 16:00 – 19:00

Zatrudnieni w Punktach AS-Z opiekunowie wspierają uczestników w trakcie realizacji całego projektu – do 31.12.2021 roku.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w rozumieniu Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dn. 13 czerwca 2003 roku.

Zadaniem projektu są działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, po terapii uzależnień i innych zgodnie z ww. Ustawą.

Reintegracja społeczno-zawodowa uczestników projektu odbywa się poprzez następujące działania w siedzibach Punktów AS-Z:

 • zajęcia integracyjne w Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla uczestników podstawowych i ich otoczenia, ukierunkowane na poprawę w zakresie funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego uczestników;
 • wyjazdy integracyjno-edukacyjne do obiektów kultury, edukacji i rozrywki;
 • kursy zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem uczestników;
 • doradztwo personalne w Punktach AS-Z zgodne z zapotrzebowaniem uczestników (wsparcie m. in. psychologa, informatyka, prawnika, coucha).

W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość skorzystania z poczęstunku.

Osoby długotrwale bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Opiekunami punktów lub za pośrednictwem biura projektu tel: 570 217 017.

Jeśli chcesz bezpłatnie:

 • podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • zmienić swój wizerunek,
 • odkryć w sobie nowe zainteresowania.

Ten projekt jest dla Ciebie!!!

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w projekcie Lepsze jutro II” – Zadanie 3. Integracja społeczna.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie m. in.:

 • udział w kursach zawodowych : prawo jazdy kat. C (wymagane prawo jazdy kat. B), Pracownik administracyjno -biurowy, , ECDL – certyfikat umiejętności komputerowych (wymagane wykształcenie średnie), Sprzedawca ,Opiekun osób starszych, Operator koparko-ładowarki (wymagane prawo jazdy kat. B), Operator koparki, Operator podestów ruchomych przejezdnych, Operator wózków widłowych, Magazynier, Florysta; kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
 • wsparcie specjalistów: prawnika, informatyka, psychologa, specjalisty ds. wizerunku;
 • wspólne wyjścia do Teatru Lubuskiego, Filharmonii, kina, na basen, na kręgle;
 • zajęcia: pisanie CV, aktywne poszukiwanie pracy, rozwijanie własnych zainteresowań;
 • letni wyjazd integracyjno – aktywizujący;
 • poczęstunek w trakcie zajęć;
 • udział w projekcie od 7 do 12 miesięcy.

Zrób pierwszy krok w lepsze jutro.

 

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close