Komunikat w sprawie 1%
Data dodania: Lipiec 23, 2019r.

Szanowni Członkowie ZLOP.
W związku z pytaniami zgłaszanymi przez organizacje członkowskie ZLOP dot. wykorzystania „jednego procenta” informujemy, że wykaz przydzielonego dofinansowania zamieszczony jest na stronie internetowej zlop.org.pl w zakładce „1% wykaz przydzielonego dofinansowania. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem pozyskiwania i rozliczania „1%” (także znajduje się w zakładce „1%”) środki finansowe przydzielone w 2018r. należy wykorzystać do 30 listopada 2019r. Niewykorzystane środki finansowe przechodzą na realizację zadań statutowych ZLOP. Podobna zasada będzie obowiązywać w odniesieniu do środków finansowych uzyskanych w 2019r. – należy je wykorzystać do 30 listopada 2020r.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przesłanie wniosku o dofinansowanie (wzór wniosku w zakładce jak wyżej) oraz rozliczenie (złożenie sprawozdania – wzór druku w zakładce jak wyżej )z poprzedniego dofinansowania i opłacenie składki członkowskiej (Regulamin opłacalności składek – w zakładce jak wyżej).

Aktualności
Trampolina