KOMUNIKAT
Data dodania: Czerwiec 21, 2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy iż zgodnie z pkt. IX.2 Regulaminu wnioski na mikrodotacje należy złożyć w formie elektronicznej na adres: lim.konkurs120617@gmail.com w postaci plików pdf.

Konkurs nie dopuszcza przyjmowania wniosków w formie papierowej!!!

Wniosek przesłany w formie elektronicznej zostanie zarejestrowany w Systemie i uzyska indywidualny numer. Informacja o zarejestrowaniu wniosku zostanie przekazana na adres zwrotny w ciągu 3 dni od dnia przesłania wniosku.

Jeśli w ciągu 3 dni od daty przesłania wniosku na adres konkursu nie wpłynie do Państwa informacja zwrotna potwierdzająca wpływ wniosku i nadanie numeru prosimy o kontakt telefoniczny: (+48) 570-217-017

Aktualności
Trampolina