Konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”
Data dodania: Sierpień 28, 2018r.

Na prośbę organizatorów przybliżamy cele i założenia konkursu „Aktywny senior to bezpieczny senior”:

1. Konkurs przeznaczony będzie dla osób starszych należących do organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji.
2. Celem konkursu ma być zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz
uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.
3. Temat konkursu na spot filmowy pod nazwą przygotowywanego programu „Aktywny
senior to bezpieczny senior”, ma być związany w szczególności z:

– promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób
starszych,
– uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne
bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym,
przestępstwem, zatruciem czadem),
– aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej.

4. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły osób, (dalej „Uczestnik”), dokonujące zgłoszenia
jako jeden Uczestnik (zbiorowy).
5. W ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie są seniorami, w liczbie nie
przekraczającej połowy składu zespołu.
6. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
7. Podczas przygotowania spotu filmowego do konkursu, zaleca się wsparcie merytoryczne i
udział służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz innych ekspertów, w celu
podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego.
8. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe.
Wybrane filmy będą rozpowszechniane w celach edukacyjno – profilaktycznych i przyczynią
się do wzrostu wiedzy i podniesienia bezpieczeństwa seniorów.

Spot filmowy będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Przesyłanie prac konkursowych zaplanowane jest do 17 września 2018 roku, a ogłoszenie zwycięzców do 28 września br. Inauguracja Programu i Kampanii ma odbyć się na początku października br. Zwycięski spot zainauguruje rozpoczęcie programu i będzie głównym bohaterem kampanii, w którą zaangażowane będą różne instytucje. Przewidziano również nagrody dla Zespołów.

Link z informacją o konkursie i regulaminem:
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-tobezpieczny-senior.html

Aktualności
Trampolina