Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Data dodania: Kwiecień 24, 2018r.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na realizację Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach projektu „Lepsze jutro” (RPLB.07.04.02-08-0001/16) realizowanego przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – wybrano ofertę złożoną przez:

Prywatny Gabinet Lekarski
Sybilla Brzozowska-Mańkowska
ul. Ochla – Henryka Łasaka 13, 66-006 Zielona Góra
NIP: 7262376827   REGON: 340166467

Złożona oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym, spełnia warunki i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów pozacenowych.

Aktualności
Trampolina