Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uzupełniający na 6. (sześć) stanowisk pracy – Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w bazie konkurencyjności oraz w poniższym dokumencie:

Ogłoszenie-nabór sześciu Opiekunów PASZ

Nabór uzupełniający dotyczy następujących PASZ, które od 1.10.2018r. będą powołane w miejscowościach:

1. Zielona Góra, ul. Zacisze 17 (siedziba ZLOP)
2. Świdnica
3. Letnica
4. Kalsk
5. Leśniów Wielki
6. Przytok

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie ZLOP w terminie do dnia 27 września 2018r. do godz. 12:00.

Aktualności
Trampolina