Lepsze Jutro II

 

Informujemy, że Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych realizuje Zadanie 3. Integracja Społeczna, w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Okres realizacji 01.10.2018 r. – 31.12.2021 r.

W ramach realizacji projektu Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych utworzył na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu zielonogórskiego sieć Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w następujących lokalizacjach:

1. PAS-Z w Zielonej Górze,  KIS:

Adres: ul. Zacisze 17, 65-001 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Elwira Przybylska
Godziny Otwarcia: Wt. -Czw., godz. 10.00 – 13.00

2. PAS-Z w Zielonej Górze w  Raculi:

Adres: Głogowska 64, 65-001 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Maria Kowalska
Godziny Otwarcia: W trakcie uruchamiania punktu

2. PAS-Z w Zielonej Górze w  Drzonkowie:

Adres: Olimpijska 1, 65-001 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Tadeusz Jagiełowicz
Godziny Otwarcia: Pn., Czw. godz. 16:00-19:00

4.PAS-Z w Zielonej Górze w Kiełpinie:

Adres: ul. Kiełpin 9, 66-006 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Ewelina Ajryś-Bittel
Godziny Otwarcia: Pon. godz. 15:00-18:00, Pt. godz. 08:00-11:00

3. PAS-Z w Zielonej Górze, Jeleniów:

Adres: Jeleniów 26 A, 66-007 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Renata Kaniowska
Godziny Otwarcia: Pon., Śr. godz. 16:00-19:00

5.PAS-Z w Zielonej Górze w  Łężycy:

Adres: ul. Kościelna 16, 66-016 Zielona Góra
Opiekun Punktu: Urszula Świderska
Godziny Otwarcia: Pon., Pt. godz. 16:00-19:00

6.PAS-Z w Zielonej Górze w Ochli:

Adres: Ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1,  66-006 Zielona Góra
Opiekun Punktu: 
Joanna Rybińska
Godziny Otwarcia: 
Śr., Czw. godz.16:30-19:30

II. Gmina Czerwieńsk:

1. PAS-Z w Czerwieńsku:

Adres: ul. Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk
Opiekun Punktu:
Jolanta Matuszkiewicz
Godziny Otwarcia:
W trakcie uruchamiania punktu.

1. PAS-Z w Leśniowie Wielkim:

Adres: Leśniów Wielki 51, 66-016 Czerwieńsk
Opiekun Punktu:
Monika Stolińska
Godziny Otwarcia: 
Pon., Śr. godz. 15:00-18:00

2. PAS-Z w Nietkowicach:

Adres: Nietkowice 97A ,66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: 
Edward Malinowski
Godziny Otwarcia:
Śr., Czw., godz. 16:00-19:00

3.PAS-Z w Nietkowie:

Adres: ul. Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Opiekun Punktu: 
Iwona Smorąg
Godziny Otwarcia: 
Czw., Pt.  godz. 17:00-20:00

4.PAS-Z w Płotach:

Adres: ul. Szkolna 1, 66-016 Płoty
Opiekun Punktu: 
Agnieszka Nojszewska
Godziny Otwarcia: 
Pon., Śr. godz. 17:00-20:00

III. Gmina Sulechów:

1.PAS-Z w Sulechowie

Adres: ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: Małgorzata Stachowiak- Schreyner
Godziny Otwarcia: ŚR., Pt. godz. 16:00-19:00

2.PAS-Z w Brodach:

Adres: Ul. Czerwieńska 48, 66-105 Brody
Opiekun Punktu: 
Marzena Kielar
Godziny Otwarcia: 
Pn., Śr. godz. 09:00-12:00

2.PAS-Z w Kalsku:

Adres: Kalsk 65, 66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: 
Martyna Fafanów
Godziny Otwarcia: 
W trakcie uruchamiania punktu.

4.PAS-Z w Kijach:

Adres: Kije 141 A, 66-100 Sulechów
Opiekun Punktu: Joanna Wróblewska 
Godziny Otwarcia: Śr. godz. 08:00-11:00, Czw. godz. 16:00-19:00

5.PAS-Z w Pomorsku:

Adres: Ul. B. Chrobrego 51, 66-105 Pomorsko
Opiekun Punktu: Paulina Kaplińska
Godziny Otwarcia: Śr., Czw. godz. 15:00-18:00

IV. Gmina Świdnica:

2. PAS-Z w Słonem:

Adres: Ul. Słoneczna 13, 66-008 Świdnica
Opiekun Punktu: Teresa  Przykuta
Godziny Otwarcia:Wt., Śr.,  godz. 14:00-17:00

V. Gmina Zabór:

1.PAS-Z w Czarnej:

Adres: Czarna 27, 66-003 Zabór
Opiekun Punktu: 
Justyna Zakrzewska- Woźniak
Godziny Otwarcia: 
Wt., Śr. godz. 17:00-20:00

1.PAS-Z w Przytoku:

Adres: ul. Kisielińska 12, Przytok, 66-003 Zabór
Opiekun Punktu: 
Edyta Koselnik – Winowicz
Godziny Otwarcia: 
W trakcie uruchamiania punktu.

Zatrudnieni w Punktach AS-Z opiekunowie wspierają uczestników w trakcie realizacji całego projektu – do 31.12.2021 roku.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w rozumieniu Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dn. 13 czerwca 2003 roku.

Zadaniem projektu są działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, po terapii uzależnień i innych zgodnie z ww. Ustawą.

Reintegracja społeczno-zawodowa uczestników projektu będzie odbywać się poprzez następujące działania w siedzibach Punktów AS-Z:

  • zajęcia integracyjne w Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla uczestników podstawowych i ich otoczenia, ukierunkowane na poprawę w zakresie funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego uczestników;
  • wyjazdy integracyjno-edukacyjne do obiektów kultury, edukacji i rozrywki;
  • kursy zawodowe, w tym Kurs na Prawo Jazdy Kat C., Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i inne, zgodne z zapotrzebowaniem uczestników;
  • doradztwo personalne w Punktach AS-Z zgodne z zapotrzebowaniem uczestników (wsparcie m. in. psychologa, informatyka, prawnika, specjalisty ds. wizerunku).

W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość skorzystania z poczęstunku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Opiekunami punktów lub za pośrednictwem biura projektu tel: 733 777 534

Skip to content

Pozostając na stronie zgadzasz się na używanie plików cookies Szczcegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close