Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Słonem

W sobotę – 13.07.2019r. uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu pt. „Tata, mama i ja”. Organizacja imprezy została oparta na współpracy samorządu wiejskiego, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i PAS – Z w Słonem . Miejscem spotkania był „Park nad strumieniem” – nowo tworzone miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W miłej i sympatycznej atmosferze wszyscy organizatorzy i zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć efekty pracy społecznej na rzecz wsi opartej na współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi i Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Zasłużonym mieszkańcom podziękowania osobiście złożył Wójt Gminy Świdnica.

 

 

 

 

Konsultacje z trenerem personalnym

 

 

Indywidualne spotkania z doradcą personalnym

 

 

 

 

 

Podpisanie umowy o współpracy- uroczyste spotkanie pani Słotys z Prezesem ZLOP i Wicewójt gminy Świdnica.

Gorący, wakacyjny sierpień zespołu PAS-Z w Słonem wypełniony był ciekawymi i atrakcyjnymi formami pracy. Uczestnicy rozpoczęli działalność udziałem w kilku formach artystycznych – plastycznych i fotograficznych ze znakomitymi efektami wiedzy nabytej w czasie zajęć warsztatowych oraz fotografii mobilnej. Tematem wiodącym była przyroda. Była to również okazja do wyszukiwania śladów po dawnych kopalniach węgla brunatnego.
Budowaniem pozytywnych motywacji zajmowali się – pani psycholog oraz trener personalny wspierający uczestników projektu „ Lepsze jutro II” w zakresie skutecznej komunikacji. Inne problemy rozwiązywano poprzez uczestnictwo w indywidualnych konsultacjach prawniczych. W sierpniu zespół wyróżniała duża aktywność społeczna, otwarcie na pomoc i współpracę oraz rozwijanie zainteresowań zawodoznawczych.

Ukoronowaniem znakomitej pracy zespołu było spotkanie z Prezesem ZLOP Romualdem Malinowskim, kierownikiem Klubu Integracji Społecznej- Jolantą Malinowską oraz przedstawicielami lokalnego samorządu – Zastępcą Wójta Gminy Świdnica oraz pracownikami Biura Promocji Urzędu Gminy w Świdnicy. Była to okazja do wymiany doświadczeń, informacji o pracy zespołu omówienia kolejnych propozycji dla uczestników. W tym dniu odbyło się uroczyste przekazanie w użytkowanie sprzętu elektronicznego.
Takie spotkania motywują pozytywnie do dalszej pracy. Dają poczucie celowości w działaniu. Pozwalają na otwieranie nowych horyzontów zadań projektowych z nadzieją na sukces.

 

Aktualności
Trampolina