W wyniku prowadzonego postępowania naboru na stanowiska Opiekunów 22. Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej do ZLOP wpłynęło 17 aplikacji, z tego:
1. Zielona Góra – Drzonków –> jedna
2. Zielona Góra – Jarogniewice –> brak oferty
3. Zielona Góra – Kiełpin –> jedna
4. Zielona Góra – Łężyca –> jedna
5. Zielona Góra – Ochla –> jedna
6. Zielona Góra – Racula –> dwie
7. Zielona Góra – Zatonie –> brak oferty
8. Zielona Góra, ul. Zacisze 17 (siedziba ZLOP) –> brak oferty
9. Czerwieńsk –> jedna
10. Płoty –> jedna
11. Nietków –> jedna
12. Leśniów Wielki –> jedna
13. Nietkowice –> jedna
14. Brody –> jedna
15. Pomorsko –> jedna
16. Kalsk –> brak oferty
17. Kije –> jedna
18. Drzonów –> brak oferty
19. Słone –> jedna
20. Wilkanowo –> jedna
21. Świdnica –> brak oferty
22. Czarna –> jedna
Spośród złożonych ofert szesnaście spełnia wymogi formalne. Jedna oferta – złożona do PASZ w Leśniowie Wielkim – nie spełnia wymogów formalnych.

Aktualności
Trampolina