Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu
Data dodania: Październik 24, 2017r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu (pracy punktów aktywizacji społeczno-zawodowej)  pn. „Lepsze jutro- utworzenie i prowadzenie punktów aktywizacji społeczno-zawodowej”

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko  koordynatora pracy punktów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Do podstawowych obowiązków koordynatora należeć będzie  kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego.

Koordynator zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających prawidłowe wykonanie projektu w tym:

 1. Zarządzanie projektem.
 2. Bieżąca współpraca z utworzonymi punktami aktywizacji społeczno-zawodowej.
 3. Bieżący monitoring pracy punktów aktywizacji społeczno-zawodowej.
 4. Koordynacja pracy personelu projektu i wykonawców zewnętrznych.
 5. Koordynacja realizacji działań projektowych.
 6. Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów projektowych: regulaminów, procedur itp.
 7. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu (w wersji elektronicznej i papierowej).
 8. Współpraca z Instytucją nadzorującą projekt w zakresie realizacji projektu (bieżące kontakty, udzielanie wyjaśnień, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli).
 9. Dokonywanie zakupów w ramach projektu.
 10. Nadzór nad przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji projektowej.
 11. Analiza danych dotyczących zakładanych we wniosku wskaźników, nadzór nad ich osiąganiem zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.
 12. Przestrzeganie procedur związanych z realizacją projektu i wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowego zrealizowania projektu.

Wymagania niezbędne:                                                                                                                          

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia pedagogiczne,
 • 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, w tym w realizowanych projektach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność obsługi komputera (Excel, Word);
 • łatwość pisania i swoboda wypowiedzi;
 • kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole;
 • zaangażowanie w wykonywane działania;
 • umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego np. referencje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Forma zatrudnienia: z wybraną osobą zostanie podpisana umowa o pracę.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynatora projektu „Lepsze jutro- utworzenie i prowadzenie punktów aktywizacji społeczno-zawodowej”  do dnia 31 października 2017r. w siedzibie Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ul. Zacisze 17 pokój nr 111 lub w formie elektronicznej na adres: zlop.biuro@gmail.com

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 695 605 810

Aktualności
Trampolina