Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Klubie Integracji Społecznej przy siedzibie ZLOP.

  1. Nazwa i adres jednostki:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17,

65-775 Zielona Góra

2. Czas zatrudnienia od 20 Maja 2018 r. do 30 września 2018 r. z możliwością przedłużenia umowy.

    3. Czas pracy 20 godzin tygodniowo.

  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

      Wymagania niezbędne:

– wykształcenie: Wyższe, przygotowanie pedagogiczne – wykształcenie w tym kierunku lub uprawnienia pedagogiczne,
-kreatywność,

– minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,

– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,

– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

-sumienność w prowadzeniu dokumentacji,

-umiejętność redagowania pism.

 

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność organizowania zajęć integracyjnych,

– umiejętność obsługi komputera,

– umiejętność pracy na oprogramowaniu biurowym,

– umiejętność współpracy ze społecznością lokalną i instytucjami administracyjnymi,

– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,

– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

  1. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata, adresem email),

– życiorys (CV),

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

– świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać na adres email: zlop.lepszejutro@gmail.com) w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej KIS” w terminie do dnia 18 Maja 2018 r. godz. 12:oo

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą  e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aktualności
Trampolina