Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Klubie Integracji Społecznej przy siedzibie ZLOP.

  1. Nazwa i adres jednostki:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17,

65-775 Zielona Góra

2. Czas zatrudnienia od 15 Stycznia 2018 r. do 28 września 2018r.; z możliwością przedłużenia umowy.

    3. Czas pracy 20 godzin tygodniowo- godziny popołudniowe.

  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

      Wymagania niezbędne:

– wykształcenie: Wyższe, przygotowanie pedagogiczne – wykształcenie w tym kierunku lub uprawnienia pedagogiczne, kreatywność,

– dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,

– zdolność i otwartość w komunikowaniu się,

– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

-sumienność w prowadzeniu dokumentacji PAS-Z

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,

– umiejętność obsługi komputera,

– umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,

– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,

– znajomość przepisów i wiedza na temat działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

  1. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym kandydata, adresem email ),

– życiorys (CV)

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

– świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać na adres email: zlop.Lepszejutro@gmail.com) w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej KIS” w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. godz. 12:oo

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą  e-mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.bez-tytulu

Aktualności
Trampolina