Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze jako partner z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze poszukuje wykonawcy na zorganizowanie  i  realizację kursu obsługi wózków widłowych, dla 20 uczestników projektu „Lepsze jutro II” zadanie 3. Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.
Rozstrzygnięcie:

PRO-EDU Sp. j.
D. Karmazyn R. Krokocki
ul. Mszczonowska 33/35
96-100 Skierniewice

Data wpłynięcia oferty 11.06.2019 r.
cena: 12 956,40 zł
Aktualności
Trampolina