Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończonego egzaminem zewnętrznym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408), w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w bazie konkurencyjności oraz w poniższym dokumencie:

Informacja o ogłoszeniu: Przeprowadzenie kursu zawodowego „Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”

Aktualności
Trampolina