Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu zawodowego Obsługa komputera i kas fiskalnych dla 35 uczestników projektu „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowanego przez ZIT Zielona Góra.

Link do bazy konkurencyjności.

Nierozstrzygnięte:

Nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia.

Aktualności
Trampolina