Punkty Inkubacji Innowacji
Data dodania: Czerwiec 29, 2018r.

W ramach projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” realizowanego przez Fundację „Merkury” z Wałbrzycha oraz Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS z Warszawy  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Oś Priorytetowa IV innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa , upowszechniane są  4 innowacje społeczne, których celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy zainteresowane organizacje i podmioty do zapoznania się z wypracowanymi rozwiązaniami.

  1. „SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ PRODUKCJI ROZPROSZONEJ” www.panato.org.pl
  2. „SAMODZIELNIE DOKONUJE WYBORU” www.tus.org.pl
  3. „GRA O PRACĘ” www.cpt.szczecin.pl
  4. „NIEPEŁNOSPRAWNA MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY” www.fundacjainceptum.pl

 

. Dodatkowe informacje nt. projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” dostępne są na stronie internetowej www.merkury.org.pl

 

www.dreamsart.pl
Aktualności
Trampolina