RADA ZLOP
Data dodania: Kwiecień 1, 2019r.

28 czerwca 2018r. Walne Zebranie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych dokonało zmian w składzie RADY ZLOP. Oto aktualny skład Rady:

  • Grzegorz Idziak -przewodniczący Rady ZLOP – coach, właściciel firmy PER – CEPTI
  • Wiesław Kuchta – wiceprzewodniczący Rady ZLOP – Stowarzyszenie Dobry Start          w Drzonkowie, Radny Miasta Zielona Góra
  • Michał Geciów – sekretarz Rady ZLOP

Członkowie Rady ZLOP:

  • Jan Kominek – Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ w Zielonej górze
  • Waldemar Kotlarski – Wicestarosta zielonogórski
  • Ewa Skórka – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Szkoła Marzeń” w Świebodzinie
  • Bogdan Ślusarz – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Samodzielny Oddział w Zielonej Górze, prof. UZ
  • Ryszard Zaradny – Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, prof. UZ
  • Bogusław Zaraza – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Aktualności
Trampolina