Rekrutacja na kursy prowadzone przez ZLOP
Data dodania: Kwiecień 25, 2018r.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór uczestników kursów:

1. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP);

2. Kurs na prawo jazdy kategorii C.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba niepracująca, z Zielonej Góry lub jednej z gmin: Sulechów, Czerwieńsk, Zabór, Świdnica, w wieku od 18 lat (dotyczy kursu KPP) lub od 21 lat (dotyczy kursu na prawo jazdy kat. C), spełniająca kryterium zakwalifikowania do projektu zgodnie z Ustawą z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny również spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  1. Bezdomny realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  2. Uzależniony od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
  3. Długotrwale bezrobotny;
  4. Osoba zwolniona z zakładu karnego, mająca trudności w integracji ze środowiskiem;
  5. Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kryterium zakwalifikowania do projektu uczestnika podstawowego musi być udokumentowane (decyzja z Urzędu Pracy, oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z OPS-u o długotrwałym korzystaniu z pomocy społecznej, zaświadczenie o odbyciu terapii w Ośrodku Terapii Uzależnień, itp.)

Nabór uczestników na kursy trwa od 25 kwietnia do 7 maja 2018 roku w Klubie Integracji Społecznej (pok. nr 7 w siedzibie ZLOP, ul. Zacisze 17, Zielona Góra – w godzina pracy KIS: Pn., Wt., Śr. godz. 8:00-12:00, Czw. 12:00-16:00).

Kandydat powinien posiadać ze sobą Dowód Osobisty oraz dokument potwierdzający kryterium zakwalifikowania do kursu. Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby chętnych utworzona będzie lista rezerwowa uczestników.

Informacje szczegółowe dotyczące kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz kursu na prawo jazdy kategorii C znajdują się na stronie internetowej ZLOP w zakładce „Aktualności”.

Aktualności
Trampolina