Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego
Data dodania: Styczeń 22, 2019r.

W wyniku prowadzonego postępowania na dostawę materiałów do prowadzenia zajęć kreatywnych wyłoniono niżej wymienionych wykonawców:

CZĘŚĆ I – Kampsys sp.zo.o., 18.01.2019r.,   5.372,89zł. brutto 

CZĘŚĆ II – oferta przekracza możliwości finansowe zamawiającego

CZĘŚĆ III – Iga-Tex, 17.01.2019r.,  1753,24 zł. brutto 

Aktualności
Trampolina