Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego
Data dodania: Styczeń 28, 2019r.

W wyniku prowadzonego postępowania na dostawę artykułów spożywczych wyłoniono niżej wymienionego wykonawce:

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A., wpłynęło 18.01.2019, cena 138.407,14 zł

Aktualności
Trampolina