Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego
Data dodania: Grudzień 13, 2018r.

W wyniku prowadzonego postępowania do ZLOP wpłynęła 1 oferta spełniająca kryterium:

10.12.2018 –
Biuro Plus B.Krępa, W. Krępa sp. j.
ul. Piaskowa 4
65-209 Zielona Góra

cena oferty : 99.234,38 zł.

Aktualności
Trampolina