Rozstrzygnięcie naboru na opiekunów PAS-Z
Data dodania: Styczeń 15, 2019r.

W wyniku prowadzonego postępowania do ZLOP wpłynęły 4 aplikacje, z czego 3 zostały zakwalifikowane:

1. Elżbieta Górska -WILKANOWO -cena 1750 zł. , wpłynęło 09.01.2019r
2. Dominika Rechul -RACULA -cena 1750zł. , wpłynęło 10.01.2019r. 
3. Wiesława Staszak – ZIELONA GÓRA- cena 1750zł. ,wpłynęło 11.01.2019r.  

Aktualności
Trampolina