Rozstrzygnięcie naboru na opiekunów PAS-Z
Data dodania: Styczeń 4, 2019r.

W wyniku prowadzonego postępowania do ZLOP wpłynęły 2 aplikacje, z tego wyłonionych zostało 2 aplikantów:
1. Janina Zelem -Opiekun Pasz GRABOWIEC – 1750 ZŁ. -> wpłynęło 22.12.2018 r. 

2. Justyna Zakrzewska -Woźniak -Opiekun Pasz CZARNA 1750 ZŁ. -> wpłynęło 31.12.2018r.

Spośród złożonych ofert wszystkie spełniają wymogi formalne.

Aktualności
Trampolina