Rozstrzygnięcie naboru na Opiekunów Pasz
Data dodania: Grudzień 19, 2018r.

W wyniku prowadzonego postępowania do ZLOP wpłynęły 2 aplikacje, z tego:

1. KOŹLA -Janina Zelem – cena -1750 zł. brutto 

 2. LETNICA -Dariusz Kaczmarek -cena-1750 zł. brutto


Spośród złożonych ofert obie zostały przyjęte. Na stanowiska opiekunów w pozostałych punktach nie otrzymaliśmy żadnych aplikacji

Aktualności
Trampolina