Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko Opiekunów PASZ
Data dodania: Październik 2, 2018r.

W wyniku prowadzonego postępowania do ZLOP wpłynęło 19 aplikacji, z tego:
1. Zielona Góra – Drzonków –> jedna
2. Zielona Góra – Kiełpin–> jedna
3. Zielona Góra – Łężyca –> jedna
4. Zielona Góra –Ochla-> jedna
5. Zielona Góra – Racula –> jedna
6. Zielona Góra – Stary Kisielin –> brak oferty
7. Zielona Góra – ul. Ptasia 16 –> jedna
8. Zielona Góra, ul. Zacisze 17 (siedziba ZLOP) –> brak oferty
9. Czerwieńsk –> jedna
10. Płoty –> jedna
11. Nietków –> jedna
12. Leśniów Wielki –> jedna
13. Nietkowice –> jedna
14. Brody –> jedna
15. Pomorsko –> jedna
16. Kije -> jedna
17. Świdnica ->brak oferty
18. Letnica –> jedna
19. Słone –> jedna
20. Wilkanowo –> jedna
21. Przytok –> brak oferty
22. Czarna –> jedna
Spośród złożonych ofert osiemnaście spełnia wymogi formalne. Jedna oferta – złożona do PASZ w Starym Kisielinie – nie spełnia wymogów formalnych.

Do 10 października trwa nabór uzupełniający na Opiekunów Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w 4 punktach:

  1. Zielona Góra, ul. Zacisze 17,
  2. Kalsk,
  3. Koźla,
  4. Świdnica
Aktualności
Trampolina