Zamówienie na realizację kursu zawodowego Opiekun osób starszych wraz z egzaminem dla 15 uczestników projektu „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniona została:

Recentia-Szkoły, Kursy, Szkolenia- Marta Dajewska

z siedzibą w Lubinie, ul. Piłsudskiego 10/1;

59-300 Lubin

 

 

Aktualności
Trampolina